Terminsstart VT 2024

Välkomna till en ny termin! Den 15 januari börjar den nya terminen och vi har vi nybörjarintag för alla grupper. Terminen inleds med en prova-på-period…