Till vårterminen har några schemaförändringar skett på Kai-sidan. Den stora är att barngrupperna har bytt dagar. Numera är Knattar (6-8 år) på måndagar och Mon-gruppen (9-13 år) på onsdagar men med samma tider. Utöver detta har även vuxengrupperna förlängts med 15 minuter men har samma starttid 19.00.

Välkomna till en ny termin från den 9 januari. Ses på mattan!

Se schemat